Revisoren gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2014/2015, som viser et rigtig flot resultat med et overskud på kr. 841.000. På generalforsamlingen d. 24. september vil årets resultat blive gennemgået sammen med budgettet for regnskabs året 2015/2016

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

E-forsyning er nu sat i drift, men der har været lidt ”børne sygdomme”.

Kontrol på skorsten viser, at den er i god stand, men den trænger til, at blive malet. Vi har modtaget et tilbud på maling af skorstenen, som vi har accepteret og det vil blive sat i værk.

Dom fra ankenævnet for energiområdet gør, at vi ændrer praksis, når en lejer fra flytter et lejemål. HMN vil fremover sørge for, at sende et velkomst brev til ejeren, så snart en lejer fra flytter et lejemål.

Gasprisen i øjeblikket meget lav og for juni mdr. har vi modtaget den laveste pris siden 2010 på kr. 1,97 pr. Nm3   

Bjarne har opdateret oversigten over investering i halmværk, hvor vi forbereder os på en evt. investering i halmværk, hvis det bliver aktuelt. Vi afventer stadig Odder Kommunes behandling af varmeplan Odder.

Økonomi

Restancer er steget en smule siden vores seneste møde.

Det afholdte Varmemødet i Odder d. 17. august giver os ingen nye oplysninger.

Bestyrelsen er inviteret til et møde på Odder kommune d. 3. september, hvor vi forventer at få mere information om varme plan Odder.

Opslag vedr. generalforsamling kommer i Odder avisen. Desuden kommer der også et opslag hos Hundslund Købmandsgård.

Næste møde

Den 24. september kl. 18.30