Fraværende: Carsten

Daglig drift: Alt kører upåklageligt, motor har kørt meget de seneste måneder, så derfor har vi ikke haft meget afbrænding af halm. Halmen vi pt har, er af god kvalitet, og det har i længere periode ikke givet komplikationer i forhold til sten i askesnegle.

I forhold til annonce i Odder avis vedr. generalforsamling i varmeværket, har der været nogle informationsfejl i den skitse som vi har fået retur. Bjarne ringer til Odder avis for at få bekræftet at fejl er rettet inden annoncen bliver trykt.

Bjarne har opdaget fejl i årsopgørelse på varme særligt gældende erhverskunder, der er rettet henvendelse til odder forsyningsselskab som har rettet fejlen. Fejlen inkluderer for lidt opkrævet.

Der er desuden kommet et tilbud på motoren på 200.000 som er 100.000 kr. over den vurderede pris som vi fik sidst. Derfor er alle enige om at det er nu at den skal sælges i forhold til budgettet som Bjarne har vedlagt over udgifter og indtægter af motordrift. Vi har stadig god backup i gaskedel.  Der mangler blot at blive undersøgt om Hundslund kraftvarmeværk fortsat er underlagt kraftvarmekrag. Bjarne ringer igen ind i morgen 20-08-2021 for at tale med en jurist.

Forslag til generalforsamling: Vi har haft oppe at vende vedr. de nye byggegrunde som ikke er underlagt tilslutningspligten, for at få mere til fællesskabet vil vi udarbejde et forslag for at få de nye beboer med i varmeværket. 

Økonomi: Alt ser godt ud. 

Restancer: Små restancer fortsat.

Eventuelt: Snak om at indsætte en port i stedet for vindue hvor motor pt. Sidder. På den måde kan rummet anvendes til andre ting. 

Næste møde: Generalforsamling 23-09-2021 – vi mødes kl. 18.30