Ingen afbud til dagens møde.

Bestyrelsen har været på studietur til Lerchenborg for, at se på deres automatiske halmværk. Her fik vi en grundig gennemgang af fyret og dets funktioner.

Bjarne arrangerer en studietur til Østerhurup, hvor vi se nærmere på deres halmværk. Forslået datoer er 27. februar eller 4. marts

Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Der bliver udskiftet en flow-måler på værket i den nærmeste tid.

Driften af værket er stabil. Vi har den seneste tid produceret 2-3 timers strøm flere dage om ugen.

Økonomi

Restancer pt. er kr. 53.000

Ellers ser driftsregnskabet fornuftigt ud.

Bestyrelsen har holdt møde ingeniør firmaet Ivar Lykke Kristensen, hvor vi diskuterede forskellige løsninger og hvilke forhold vi skal være opmærksom på i forhold til etablering af et halmværk.

Vi har brug for en ny ferieafløser til varmeværket. Bjarne undersøger nærmere og finder en afløser.

Sommerarrangement for bestyrelsen 6. juni 2015

Næste møde 23. marts