Afbud fra Heimo

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

3 nye forbruger er ved at blive tilkoblet varmevarmeværket, som alle i løbet af de næste par uger er tilsluttet.

En enkelt forbruger mangler tilbage melding, men det er ikke lykkes Bjarne at træffe den kommende forbruger.

Færdigmelding af halmværket fra kommunen mangler fortsat. Bjarne er i kontakt med Odder kommune og de arbejder på sagen. Brandmyndighedernes færdigmelding mangler også, men den afhænger af kommunens færdiggørelse.

Der kommer nogle alarmer på værket, men der findes løsninger og der kommer hele tiden færre fejl.

Økonomi

Økonomien ser for fornuftig og restancer er relativ lave.

Vi undersøger muligheden for, at indfri lån hos kommunekredit på kr. 847.000. Bjarne undersøger med revisoren.

Evaluering af generalforsamling

Generalforsamlingen blev af holdt i god ro og orden med god dialog med de få fremmødte andelshavere.

Konstituering

Heimo udtræder af bestyrelsen grundet helbredsmæssige årsager.

Karl Anker er valgt til ny formand.

Kasserer, Martin

Næstformand, Ole

Bestyrelsesmedlem, Bjarne

1.supplant Casper Breinholt indkaldes til bestyrelsen

Tilmelding til nyt standby for el produktion ?

Vi har vurderet, at vi vil forsøge, at tilmelde os tilskud til standby for el produktion. Vi indmelder os en pris på kr. 120.000, som er vores pris for, at have motoren stående standby og klar til el produktion. Om vores pris accepteres eller ej afgøre først senere på året.

Næste møde

Onsdag d. 22. november kl. 19.30