Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

Alle installationen på værket er blevet termograferet og kun et enkelt sted var der en skrue, der skulle strammes – eller ingen problemer med installationen på værket.

Pt. køber vi gas på kontrakt, som desværre pt. ligger over dagspris, men stadig til en fornuftig pris.

Energi besparelser er købt hos Århus varme, da vi ikke selv er i stand til at lave energi besparelser. Det løber op i kr. 20.500 for 2013/2014

Økonomi

Udeståender pt. kr. 82.000. Regnskabet for 2013/2014 tegner pga. den varme vinter indtil videre ikke godt og prognosen ser ud til et stort underskud.

Bjarne afventer svar fra Jenbacher vedr. vores servicekontrakt.

Vi har modtaget et tilbud fra ILK vedr. optimering af vores kedelanlæg, hvor vi ved hjælpe af installation af en economizer kan få en besparelse på kr. 200.000 mod en investering på knap 600.000. Investerin-gen vil dermed kunne være tjent hjem i løbet af 3 år og investeringen har en leve / afskrivnings tid på 20 år. I næste uge modtager får vi besøg af endnu en leverandør, som kommer med tilsvarende tilbud.

Sagen drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Velkomst brev til nye kunder

Hemio har udarbejdet et velkomst brev, som alle nye kunder får, når de bliver kunder. I skrivelsen er beskrevet lidt om værket, vores hjemmeside og om hvordan kunderne får kontakt med værket.

Bjarne beholder titel som varmemester på værket.

Orientering

Det seneste år er fjernvarmen steget 4% pga. forhøjet afgifter.

Næste møde: mandag d. 24. marts kl. 18.30