Opdatering af SRO anlæg – besøg af Torben Pedersen fra Xergi

I forbindelse med projektering af nyt halmværk, har Xergi anbefalet at vi ser på udskiftning af vores SRO anlæg. Det er nuværende anlæg vi i dag har på værket, er tilbage fra etableringen varmeværket i 1995 og derfor ikke tidssvarende. Flere af komponenterne i SRO anlægget er udgået og er behov for udskiftning af SRO anlægget inden det nye halmværk kan tilsluttes. Bestyrelsen har derfor besluttet at udskifte SRO anlægget til et nyt, som bliver etableret i løbet af foråret 2017

Referat fra seneste møde

Der er udarbejdet et tilbud til hustande, der endnu ikke er tilsluttet varmeværket. De kan i 2017 blive tilsluttet for kr. 5000 plus moms – normal prisen er kr. 18.500 plus moms. Derudover kommer stikledning – pris pr. meter 780 puls moms.

Daglig drift

Maling af skorsten sker i løbet af 2017.

En af pumperne på værket er blevet udskiftet, da den gik stykker – den nye bruger blot 1/10 del strøm.

HMN har mål et for højt kulilte værdi når gas motoren køre, så det skal udbedres.

Vi har modtaget dokumentation vedr. køb af Energibesparelse.

Økonomi

Økonomien ser rigtig fin ud og restancer er mindre en sidste måned.

Halmværk

Vi har modtaget afregning fra Moesgaard Museum, hvor de samlede omkostninger løber op i knap kr. 200.000 inklusiv forundersøgelse.

Efter en lang proces har vi nu modtaget endelig godkendelse fra Odder kommune til etablering af Halmværk. Vi har arbejdet på alle fronter imens vi afventede den endelig godkendelse, så vi er klar til at sætte gang i byggeriet.

Næste møde

Mandag d. 20/2 kl 19.30