Fraværende:  ingen

Daglig drift: Det kører rigtig godt pt med kun en enkelt alarm engang imellem.  Vi kører med 90% ydelse da vi på nuværende tidspunkt kører med byghalm. Dette skyldes at byghalm ikke er så massivt.

Der er endelig lagt nyt tag hvor vi havde utætheder, det gamle tag er endnu ikke hentet og regning endnu ikke modtaget.

En lastbil har været inde over vores græsplæne, så der er kommet et kæmpe hul. Bjarne har aftalt med firmaet at de udreder skaden til foråret.

Vi kører pt de fleste timer af døgnet, vi lukker ned i de dyreste dagtimer i forhold til el-priserne, for at holde udgifterne nede.

Der har været besøg fra brandtilsynet, og der er ingen bemærkninger tilføjet.

Ny kontrakt underskrevet, vi er enige om at køre med erhvervsmodellen i forhold til nuværende ejer. Ved fraflytning tages det op til genovervejelse.

Økonomi: kontoen ser fornuftig ud, ingen bemærkninger hertil.

Restancer: enkelte på listen

Eventuelt: julefrokost 28.01.2023

Næste møde: 08.02.2023 kl. 19.00