Fraværende: Martin

Referat fra seneste møde godkendt

Evaluering af generalforsamling

Konstituering fastholdt

2016 stemmes om 2 bestyrelsesmedlemmer: Heimo og Karl Anker

På hjemmesiden informeres det fra Odder Kommune, der er relevant for forbrugerne

Daglig drift

Vi har solgt mere varme end forventet.          

Varmemestrene mødes i Odder Kommune den 20. okt.

Economiceren viser en besparelse på ca. 10 % – det er som forventet.

Varmeplan Odder viser på nuværende tidspunkt, at det næppe kan betale sig, at koble Ørting på det store rør fra Odder/Strudstrup, så næppe heller Hundslund.

Vi har i øjeblikket meget lav el-produktion.

Der har været nedbrud på styringen til SRO anlægget – nye dele er under udvikling. Vi afventer tilbud på nye dele.

Der er ikke tegninger af de ledninger, der går ind til de enkelte huse i ”det nye Torupvej”. Hvem har ansvaret og tegningerne?

Pr 1. okt. er det et lovkrav, at vi på hjemmesiden oplyser, hvor man kan klage over afgørelser, truffet af varmeværket.

Der oprettes et link på Odder Kommunes hjemmeside til varmeværket.

Vi er tilbudt et system, der hedder WEB GIS. Det er billigere end vores nuværende system hos Thvilum.

Der eksperimenteres i branchen med fremløbstemperaturer på ca. 40 grader. Derefter løfter man ved behov temperaturen til brugsvand med en el-løsning. Med varmvandsbeholder skal temperaturen jævnligt hæves til 55 grader for at undgå bakteriedannelse.

Økonomi.   Økonomien ser fornuftig ud

Restancer.  Faldende tendens – det ser fornuftigt ud.

Betydning af evt. frafald af nox-afgiften. Vi vil spare  kr. 1400,- for september måned, og revisoren følger sagen.

Eventuelt: Julefrokost 11. december kl. 18.00 hos Annelise og Heimo   

Næste møde: 4. november kl. 19:30