Fraværende: Martin

Daglig drift: Det går rigtig godt i værket generelt. Det er pt ikke meget halm der skal til for at holde værket kørende.

Der har været nogle udfordringer i forhold til de nye forbrugere, da vores ledningsregistrering ikke var korrekt. Stikledninger var ej at finde ved udgravning. Til sidst fandt man hovedledning ved genbo til adressen. Der måtte derfor graves endnu bredere grøft. Ny forbruger på Grønnegade er blevet koblet på. Bjarne vil efterfølgende få rettet på tegningerne.

Økonomi: Det ser godt ud økonomisk. Der er penge på kontoen. Bjarne har lavet en lille tabel hvor vi sammenligner priser.

Restancer: Listen ser helt normal ud. Et par stykker betaler 3 mdr. forud.

Generalforsamling: 20/9-2023 Booking af revisor + hallen. Vi skal desuden varsle i avisen + hjemmeside + facebook.

På valg er: Henning + Bjarne + Martin

Eventuelt: Kan et eventuelt besøg fra byens børnehave komme på tale? Bjarne siger ja og giver gerne en rundvisning.  Desuden har der været besøg af Bjarne Berthelsen – her fik man en god snak.

Næste møde: 24/8-2023 kl 19.00