Afbud fra Karl Anker.

Ingen kommentar fra seneste møde.

Daglig drift:

Alt fungere uden problemer.

Moesgaard museum arbejder på udgravningen og holder ferie i næste uge. Planen er at de fortsætter arbejdet i uge 43 og færdiggøres i uge 44.

Økonomi:

Vi har modtaget en renteopgørelse fra SKAT på kr. 25.000 i forbindelse med tilbagebetaling af CO2 afgifter.

Derudover ser økonomien fortsat fornuftigt ud.

Restancer er på samme niveau som tidligere.

Konstituering af bestyrelsen

  • Heimo – formand
  • Ole – næstformand
  • Karl Anker – kassere
  • Martin – sekretær

Tilbud fra Grundfos:

Grundfos har undersøgt 4 store pumper på værket, for at kortlægge om der kunne være energioptimering ved at udskifte pumperne, men der var ingen besparelse at hente. Vedligeholdelses tilbud på pumperne afvises, da vi ikke finder det nødvendigt.

Grundfos har desuden set på 2 mindre pumper, hvoraf der kunne være en besparelse ved at skifte den ene, men da den ved etablering af halmværket ikke skal benyttes, udskiftes pumpen ikke.

Avisartikel set i forhold til varmeprisen i Hundslund:

Heimo har lavet en opfølgning på avisartiklen, som blev udgivet i Odder Avisen.

Status på halmprojektet

Lokalplan, projektforslag samt tillæg til Kommuneplanen er nu blevet godkendt hos Odder kommune.

Byggetilladelsen afventer stadig behandling hos Odder kommune.

Brandkrav afventer godkendelse myndighederne.

Kampagne ifb. med etablering af halmværk.

Bestyrelsen drøfter om vi i forbindelse med ibrugtagning af halmværket skal lave fordelagtig tilslutnings pris på værket.

Eventuelt

Bjarne tager kontakt til en borger, som har givet tilsagn om, at de er interesseret i blive tilsluttet varmeværket.

Næste møde:

Mandag d. 28. november 2016