Afbud fra Karl Anker

Møde med revisoren vedr. regnskabet

Gennemgang af resultatopgørelsen for 1/7-2016 – 30/6-2017.

Resultatet viser en underdækning på kr. 205.335, som er meget tilfredsstillende i forhold til budgetteret underdækning på kr. 1.000.000

Referat fra seneste møde

Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Bjarne har haft besøg af gas sælger fra HMN i dag. Kontrakten med HMN ændres en smule, men vi fortsætter med gas til evt. produktion til spotpris. Betaling for fast kapacitet reduceres med ca. 50 % – fra kr. 1.400 pr. måned til omkring kr. 700.

Der produceres minimal EL på værkets motor – der er kørt 3-4 gange den seneste måned.

Der har været nogle få opstarts vanskeligheder på det nye halmværk, som der efterhånden er ved at være styr på. Leverandøren Faust, har reageret hurtigt på vores henvendelser og været behjælpelig med at løse fejlene. Bjarne og Carsten er forsat meget tilfreds med anlægget og vi har siden opstart ikke produceret varme vha. gas.

Restancer

De samlede restancer er omtrent kr. 20.000.

Evaluering af indvielse

Rigtig god dag med stor opbakning fra borgerne.

Generalforsamling 2017 torsdag d. 28. september kl. 19.00.

Der er generalforsamling i Hundslund hallen, vi opfordre alle interesserede i at møde om.

På valg i år er – Ole, Bjarne og Martin. Alle er villig til genvalg.

Julefrokost

Lørdag d. 9. december kl. 18.00 hos Heimo.

Dansk Fjernvarmekapacitet

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker inviterer alle medlemmer af de to

brancheforeninger til infomøder om etableringen af det nye Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a., som er

under stiftelse. Med det nye selskab bliver det nu muligt for kraftvarmeværker at modtage ny

rådighedsbetaling for deres elkapacitet. El handlerne vil købe kapaciteten på vegne af el kunderne.

Bjarne samt en anden fra bestyrelsen deltager i informationsmøde d. 27. september for, at bliver klogere på denne mulighed og om det evt. vil være aktuelt for os.