Afbud fra Karl Anker

Referat fra seneste møde:

Tilflytter magasin fra Odder kommune – Heimo konstaterede at Odder kommune vender tilbage.

Julefrokost udsættes indtil videre – ny dato kommer senere. 

Daglig drift:

En af målerne på værket bliver udskiftet i den kommende tid.

Ændring af løn system til Danløn er nu trådt i kraft.

Besøg af Xergi, som har installeret en ny computer med alle de nødvendige programmer.

Henvendelse fra Elvin Hansen fra Hou varmeværk, som gerne vil se vores installation af ”Ekonomizer”. De har været på besøg hos Bjarne på værket i dag.

Gammel ekspansions tank bliver afmonteret og bortskaffes.

D. 16. oktober havde vi driftsstop på værket i 8-9 timer, da vi skulle have installeret nogle målere m.m.

Det var længe uden varme, men også nødvendigt og da det var efterårsferien, hvor skolen er lukket, færre børn i børnehaven og nogen måske var taget på vinterferie, besluttede Bjarne at det var et godt tidspunkt at få udført arbejdet.

Vi har fået lavet et menu punkt på vores hjemmeside, hvor vi fremover kan opdatere, hvis vi får driftsstop på værket. Her vil forbrugerne se information vedr. evt. driftsforstyrelser.

Økonomi:

Vi sender pga. det varme efterår ikke så meget varme – vi ligger på 60-75 % af det budgetteret, men samtidig bruger vi heller ikke så meget gas, som forventet.

Restancer:

Niveauet på restancer er en smule højere en normalt.

Ny international klimaaftale:

Den nye internationale klimaaftale med mindre CO-2 udslip giver os ikke nye argumenter til at presse på, for at kunne ændre til anden brændselstype.

Eventuelt

Heimo har fået udskiftet hans unit til direkte anlæg og med anskaffelses pris og montage var prisen ca. kr. 11.000

Næste møde:

Mandag d. 26. januar 2015 kl. 19.00