Fraværende – alle mødt op

Referat fra sidste møde – ok

Daglig drift – Reducering af policeforsikring p.g.a. reduceret driftstab ved bortfald af grundbeløb

Jysk skorstensservice er kommet med et tilbud, derfor er den gamle aftale opsagt, der er væsentligt reducering af pris heraf

Daglige drift går godt, der er pt få alarmer på varmeværket og Bjarne er godt tilfreds. Varmeværket har fået skiftet cellesluse, og det kører godt.

Økonomi – Økonomi ser fin ud, vi fortsætter som hidtil.

Restancer – En fraflytter mangler opgørelse. Der har været en lukkevarsel.

Eventuelt – De nye regler omkring tilslutningspligt er trådt i kraft. Stor fokus herpå.

Der er Dansk Fjernvarme regionalmøde i marts 2019

Telefonmøde med Karl Anker og Bjarne tirsdag med Mediegruppen vedr. reklame for Varmeværket.

Næste møde – 21. februar kl. 19.30