Fraværende: Ole

Daglig drift: Der er udarbejdet et prisoverslag over motoren. Hvad der er af besparelse ved at indstille motoren. Selvrisiko stiger snart til 60% så vi opsiger forsikringen. Vi er enige om at lade motoren kører til den evt. ikke kan mere.

Bestyrelsen er inviteret til kursus. Karl Anker deltager sammen med Bjarne.

Der er kommet en regning fra selskabsstyrelsen på 39.000 – den skulle angiveligt have ligget på 10.000 – 11.000 kr. ifølge revisorens regnskab. Revisor er forsøgt kontaktet.

Vi siger nej tak til tilbud om SMS-advisering.

Der vil i fremtiden være mere fokus på bæredygtighed. Og den nye biomasseaftale indgår der indtil videre kun træ, ikke halm som vi anvender i varmeværket.

Økonomi: Kontoen ser fortsat god ud.

Eventuelt:

Shelter – Vi er meget positive over forslaget og har snakket om hvor shelter skal stå placeret i forhold til stien og varmeværket.

Evaluering fra generalforsamling – det  var rigtig fint at holde dette møde på varmeværket, vi snakker om at bruge anden form for annoncering næste år, da dette kunne trække flere til.

Notat: Vi tager vedtægterne op til gensyn.

Julefrokost: Martin holder julefrokost i år. 5/12-2020

Konstituering: 4 er blevet genvalgt.

Næste møde: 26-11-2020 kl. 19.30