Fraværende: Martin, Carsten

Referat fra seneste møde.

Godkendt, men vi kan godt bruge et internet referat

Daglig drift:

  • Mange alarmer efter nyt SRO system
  • Motoren har kørt med mellemrum med opregulering
  • En komponent i motoren er defekt
  • Abb. hos TDC ændret

Økonomi:

Rimelig god

Restancer

Normale

Status på halmværket

Færdigmeldingsblanket afleveret til Odder Kommune

Vi skal have brandmyndighedernes endelige godkendelse

Heine færdiggør elarbejde fredag

Der beplantes et 3 m. bælte – 28 kr. pr plante incl. vedligehold i 3 år (Pris 12 – 15.000,-)

Indvielse 12. august kl. 11:00

Velkomst Heimo

Uffe ”klipper snoren” –  ballesnor med farvet bånd

hd taler

Bjarne taler

Pølser og drikkevarer v/ støtteforeningen

Rundvisninger Nyt værk: Bjarne, Carsten og Ole. Gl værk: Heimo. EDB: Karl Anker.

Generalforsamling 2017 –  torsdag, den 28. september kl. 19:00. Møde med revisor vedr. regnskab på næste møde

Eventuelt:

Erik Karlsen har troet, at der var fejl i hans arealberegning – det var der ikke

Næste møde: onsdag, den 13. september kl 19:30 med revisor