Ingen kommentar til referat fra seneste bestyrelsesmøde

Afbud fra Louise.

Ole Olsen er desværre afgået ved døden og udtræder derved af bestyrelsen. 1. suppleant Henning Overgaard indtræder i bestyrelsen

Daglig drift:

Det køre generelt ret godt og vi oplever kun små fejl.

I sidste uge, brød en motor ned så den er blevet udskiftet af Faust. Nedbrud betød, at vi måtte bruge en smule gas til varmeproduktion.

Værket har haft besøg fra Solbjerg varmeværk, som vi arbejdede sammen med i forbindelse med etableringen af værket. Bjarne og Carsten udvekslede en masse viden og erfaring med dem i forholde til drift af halmværk.

Bjarne haft kontakt til Havndal varmeværk og fået inspiration til, hvilke muligheder vi har, når vores nuværende kontrakt udløber. Der findes forskellige muligheder, som vi det næste stykke tid, vil se nærmere på.

Vi afventer og ser hvad vores nuværende halmleverandør vender tilbage med.

Forsikringsmægler har skiftet navn Reel Forsikringspartner.

Lovkrav vedr. automatisk besvarelse på graveforespørgsel. Aftale etableres med Tvilum.

Bjarne har udarbejdet en oversigt over reservedele, så vi har bedre overblik over lagerbeholdningen.

Økonomi

Det ser fornuftigt ud, selvom der ligger et par store regninger, der skal betales i denne måned.

Restancer

Er på normalt niveau.

Næste møde
22. marts 2023 kl. 19.00