Referat fra seneste møde

Officiel indvielse af værket flyttes til d. 12. august 2017 kl. 11.00

Daglig drift

Værket køre helt uden problemer. Fejl på modem, men er blevet udbedret.  

X-RGI kommer i uge 27 for at installere det PLC styring.

Skorstenen bliver malet i denne uge.

Økonomi

Det ser fornuftigt ud med værkets økonomi.

Budget for 2017/2018 fastlagt

Restancer på sammen niveau som tidligere

Status halmværket

Bygning er næsten færdig. Der bliver monteret porte i bygningen i denne uge. Faust starter på montering af halmkedel torsdag d. 8/6, hvor skorstenen også rejses.

Lån til kommunekredit er fremsendt og godkendt af Odder kommune.

Skrivelse til ejendomme, der skal tilsluttes

  1. november 2017, træder tilslutningspligten i kraft og fra denne dato kan værket begynde, at opkræve tilslutningsbidrag samt fast bidrag.

Generalforsamling 2017

Der afholdes generalforsamling d. 28. september i Hundslund hallen.

Næste møde

Onsdag d. 5. juli kl. 19:30