Bestyrelsesmøde 07.06.2017

Referat fra seneste møde

Officiel indvielse af værket flyttes til d. 12. august 2017 kl. 11.00

Daglig drift

Værket køre helt uden problemer. Fejl på modem, men er blevet udbedret.  

X-RGI kommer i uge 27 for at installere det PLC styring.

Skorstenen bliver malet i denne uge.

Økonomi

Det ser fornuftigt ud med værkets økonomi.

Budget for 2017/2018 fastlagt

Restancer på sammen niveau som tidligere

Status halmværket

Bygning er næsten færdig. Der bliver monteret porte i bygningen i denne uge. Faust starter på montering af halmkedel torsdag d. 8/6, hvor skorstenen også rejses.

Lån til kommunekredit er fremsendt og godkendt af Odder kommune.

Skrivelse til ejendomme, der skal tilsluttes

  1. november 2017, træder tilslutningspligten i kraft og fra denne dato kan værket begynde, at opkræve tilslutningsbidrag samt fast bidrag.

Generalforsamling 2017

Der afholdes generalforsamling d. 28. september i Hundslund hallen.

Næste møde

Onsdag d. 5. juli kl. 19:30