Ingen kommentar til referat fra seneste møde

Daglig drift

Fredag d. 7. juli modtager vi de første 2 læs halm, som bliver leveret af Poul Bro.

Endelig accept fra landinspektør, vedr. det nye jordstykke.

Maling af gammel skorsten er afsluttet.

Bjarne har besøgt flere af de et par nye husstande, som skal tilsluttes varmeværket inden udgangen af 2017. Indtil videre har 4 ejendomme accepteret vores tilbud.

Bjarne afventer tilbud på beplantning omkring vores nye halmværk, som er et krav fra Odder kommune.

Xrgi afslutter installationen af vores nye SRO anlæg i denne uge.

Økonomi

Odder kommune har godkendt og udbetalt vores lån hos kommune kredit.

Restancer er meget lave.

Det forventes af, årsopgørelse udsendes via netbank i slutningen af juli måned.

Halmværk  

Installationen af halmværket afsluttes i løbet af uge 28 og ibrugtagning

Officiel indvielse af halmværket d. 12 august kl. 11.

Pandekage bilen bestilles til indvielsen.

Heimo holder tale i forbindelse med indvielsen.

Generalforsamlingen

Afholdes torsdag d. 28. september

På valg i år er Bjarne, Ole og Martin. Desuden skal der vælges suppleanter.

Næste møde:

Tirsdag d. 8. august kl. 19:30