Fravær: Karl Anker og Carsten

Daglig drift: Ingen anmærkninger vedr. daglige drift. Askesnegle er slidt op, Bjarne bestilte reparation af disse. Den ene blev udskiftet og den anden repareret. Der er fortsat masser af halm til afbrænding. Der blev dags dato lavet opstart af motor. Dette gøres manuelt fra 1. april i stedet via Energinet. Bjarne er blevet ringet op af Odder Kommune, de har været ude og tage billede af den generende røg pga. tidligere klage, der er arrangeret anmeldt besøg af miljøtilsyn d. 11. april. Der skal blandt andet tjekkes op på hvordan råvarer opbevares i Varmeværket. Der er fundet diverse dokumentation vedr. anlægget frem. Vedr. hærværket på plænen, har politiet set på sagen og vurderet at dette ikke anses som hærværk. Bjarne er i stedet blevet opfordret til at kontakte en pulje vedr. erstatning af dette. Der er modtaget brev fra HMN og de ønsker at opsige samarbejdet, og ønsker en god dialog omkring dette. Bjarne har kontaktet Odder varmeværk vedr. samarbejde mht. bogholderi og andre opgaver de kan varetage for os. Han afventer tilbud på dette.

Økonomi: Alt ser godt ud, kontoen balancerer godt.

Restancer: der har været enkelte lukkevarsler

Eventuelt: Revisor laver udkast vedr. eventuel ændring i forholdet mellem fast og variabel afgift.

Næste møde: 16. maj kl. 19.30 (revisor kommer)