Referat fra seneste møde:

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift:

Den daglige drift af værket kører meget stabilt og uden nogen problemer.

Uge 21, formodentlig torsdag, blive der lukket for varmen i halvdelen af Hundslund i forbindelse med etablering af fjernvarme i de nye udstykninger. Alle de berørte hustande får direkte besked.

Energi midt har fremsendt et tilbud på køb af strøm til en fast pris. Vi har besluttet ikke at vælge denne løsning, da der stort set ingen besparelse er set i forhold til den variable pris.

Økonomi:

Økonomien ser stabil ud – ligger lidt bedre end sidste år.

Revisor indkaldes til næste bestyrelsesmøde, hvor de første tal til årsregnskab og budget skal drøftes.

52.000 i restancer hvilket er på niveau med tidligere og vores forventet.

Projektbeskrivelse udarbejdet af ILK og afleveret til Odder Kommune.

Møde med halmleverandør:

Vi har modtaget 2 tilbud fra halmleverandør, som blev drøftet på mødet. Bjarne og Carsten har ikke deltaget i beslutningen af fremtidig halmleverandør. Heimo kontakter de 2 halmleverandør og videregiver vores beslutning om fremtidig halmleverandør.

Møde med leverandør af halmværk:

Bestyrelsen havde medio april møde med kommende leverandør til etablering af halmværk, for at drøfte planerne om etablering af halmværk.

Finansiering af halmværk starter vi med at undersøge på vores næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamling

22. september 2016 i Hundslund hallen kl. 19:00

På generalforsamlingen vil Heimo informere om EU krav om oplysning om klagemulighed, således forbrugerne er oplyst om hvor de kan klage.

Eventuelt:

Bjarne har haft besøg af 2 studerende fra Maskinmesterskolen, som gerne vil skrive afsluttende projekt, med fokus på varmeværket. Et spændende projekt og Bjarne deler gerne viden til hjælp for dem.

Næste møde:

Tirsdag d. 31/5 kl. 19:30

Alternativ 2/6 kl. 19:30