Bestyrelsesmøde 2. maj 2023

Afbud fra Louise.

Inden kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Driften går i øjeblikket rigtig godt med meget få afbrydelser. Carsten har passet driften imens Bjarne har været på 3 ugers ferie, og den periode forløb også uden større udfordringer.

Vi får i løbet af den næste uge 16 træk halm. Vores lager vil være fyldt og formodentlig kan vi vente med ny leverance indtil efter høsten.

Økonomi

Kapital stadig lidt lav, men det er forventet.

Vi har modtaget et budget oplæg fra vores revisor, hvor vi fastholder den nuværende variable pris. I 2022/2023 har vi solgt en smule mindre varme. Det kan være et udtryk for at forbrugerne har taget regeringens opfordring op, og skruet ned for varmen. Dette er indregnet i budget for 2023/2024.

Restance er på normalt niveau.

Næste møde

Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 19.00