Fraværende: Ingen

Daglig drift:

Vi får pt en helt anden kvalitet af halmen med højere vandprocent. Men det går okay.
Pt. Dårlig havrehalm som ikke er for godt, men acceptabelt for nuværende. Når den kolde vinter nærmer
sig, vil dette være for dårlig kvalitet har Bjarne konkluderet.

Ellers går det forbavsende godt, vi kan nogenlunde følge med i hvilken energi hver enkel halmballe giver,
hvilket er meget interessant for driften.

Vi er ved at få repareret trucken, batterierne til vejesystemet er nedslidte og vil snart få monteret nye.
Der er blevet sat ny router op da den gamle var kaput. Bestyrelsen godkender aftalen med supporten af
denne.

Økonomi:

Ser nogenlunde ud, der er intet alarmerende for nu. Bøden var på 30.000 i stedet for 34.600
Restancer: Virkelig flot liste. Har aldrig set bedre ud.

Generalforsamling:

Alt var som det plejer til vores generalforsamling. De der mødte op, virkede tilfredse og
gav god opbakning.

Konstituering:

Martin Andersen som kasser
Henning Overgaard som næstformand
Karl Anker Jensen som formand
Louise B. Nielsen som sekretær

Næste møde: 10.01.2024

Eventuelt:

Gave til Carsten

Julefrokost 02.12.2023