Ingen kommentar til referat fra seneste møde

Daglig drift.

Vi har produceret 3½ times d. 28. februar til kr. 2.500 pr. MWh, så en samlet indtægt på godt 7.000.

Nyt aflæsningssystem til aflæsning af varmeforbrug er blevet opsat og Bjarne har lavet den første aflæsning. I løbet af nogle dage bør disse oplysninger være tilgængelige på E-forsyning.

Bjarne deltager i marts arrangement hos Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab skal fremad stå for afregning af energibesparelser – en opgave, som tidligere blev varetaget af Århus varme.

Skrivelse fra Faust, som opkræver kr. 12.200 for et årlig eftersyn af halmværket.

Odder Kommune og brandmyndighederne har været på besøg med henblik på endelig godkendelse af halmværket. Brandmyndighederne havde nogle få punkter, som Bjarne dels har besvaret og dels arbejder på at få lukket snarest muligt.

D. 28/2 har vi produceret det højest antal megawatt varme med samlet 27,8 MWh i løbet af et døgn.

Vi kører pt. 70 % af vores max ydelse på de koldeste dage.

Økonomi

Økonomien ser fornuftigt ud og restancerne er på et lavt niveau.

Motivationsafgift

Vi undersøger med Birgitte, om der er mulighed for at lave en todelt motivationsafgift.

Vedligeholdelse af Guldagervej – grusvejen hen mod varmeværket

Guldagervej er iflg. Odder kommune en privat fællesvej, og grundejerne langs vejen er ansvarlig for vedligeholdelse. Vi har i sammen med Breinholt købt et læs knust asfalt til vedligeholdelse af vejen.

Vi afventer tilbud fra Odder kommune om en pris på at få asfalt på grusvejen.

Næste møde
19 april 2018 kl. 19:30