Gennemgang af regnskabsåret 2012 / 2013 samt budget for 2013 / 2014. Regnskabsåret viser et underskud på kr. 283.119. Regnskabet kan ses på værket fra d. 16. september 2013.

Ingen kommentar til referat af seneste bestyrelsesmøde. Bjarne holder fortsat øje med gasprisen.

Daglig drift

Værket kører køre rigtig godt og Bjarne oplever ikke nogen problemer.

Bjarne har haft besøg af Cronborg, som ved hjælp af varmepumpe vil lave en beregning om værket kan opnå en besparelse.

Værket skal have oprettet en postkasse, således vi kan modtage post fra det offentlige – Bjarne sørger for oprettelsen.

Økonomi

Pt. er restancer tkr 89.

Generalforsamling

Til generalforsamlingen skal der findes en dirigent og vi er på udkig efter 2 suppleanter til bestyrelsen

Svar fra Odderkommune

Der er desværre kommet et negativt svar fra Odder kommune om en forhåndsgodkendelse til etableringen af biomasseværk i Oldrup. Pt. er der ikke meget vi kan gøre med planerne om etableringen af et biomasseværk i Oldrup og vi afventer derfor udviklingen.

Næste møde

Generalforsamling d. 24. september kl. 19.00