Ingen bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmøde d. 28/11-12

Daglig drift:

  • Driften af værket fungerer stadig upåklageligt. Der har været en enkelt gang, hvor der har været lidt problemer med at starte motoren, men ikke noget af betydning.
  • Bjarne holder dagligt øje med el-priser og om det er givtigt at producere el.

Økonomi:

  • Vi er pt. ca 160.000 bagefter budgettet. Restancer er kr. 15.000 højere nu i forhold til november, hvilket skyldes en del af værkets øgede tilgodehavender.

Værket har opnået de energisparemål regeringen har opsat, ved at gøre driften langt mere effektiv.

Vi har modtaget en henvendelse fra en andelshaver vedr. tilslutning af erhvervsformål. Bestyrelsen sender et skriftligt svar til andelshaveren.

Særlig tilbud til kommende forbruger:

  • Værket ønsker at tilbyde de ejendomme der ikke er tilsluttet værket et fordelagtigt tilbud om at bliver tilsluttet værket. Heimo laver et udkast til næste bestyrelsesmøde.

Nogle forbrugere nærmere sig årsforbruget og der er derfor sendt besked til forbrugerne om at de har haft øget forbrug.

Økonomisk kan det ikke betale sig at omlægge lånet, i forhold den rente swap, vi har med banken.

Iflg. Danske Fjernvarme foreninger er det op til værket at beslutte, hvilken fremløbstemperatur vi ønsker og sende ud i ledningsnettet og vi har derfor mulighed for at ændre i betingelserne for leveringsaftalen. Heimo og Bjarne kommer med et oplæg til kommende bestyrelsesmøde.

Vi har fået lavet en beregning af vores revisor på muligheden for at andelshavere kan indfri deres gæld, men det ser ikke ud til at være en attraktiv løsning og er ikke noget bestyrelsen vil gå videre med.

Etablering af halmværk i Oldrup. Bestyrelsen af været på besøg i Øster Hurup og se på halmværk, hvor de ved etableringen har sparet 25% på den variable afgift. Prisen på etableringen i Øster Hurup var 5 mio. Bestyrelsen arbejder videre med ideen, da vi finder den meget interessant.

Til varmedag d. 3. februar har værket inviteret: Peter Breinholdt, AD-teknik, Bent Jochumse og Henrik Holm.

Aftalen om vores hjemmeside er forlænget.

Næste møde:

20. februar kl 19.00