Afbud fra Karl Anker til dagens møde.

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Økonomi

Tilbagebetaling af El patron afgift, hvor vi modtager 154.000 retur i indeværende regnskabsår.

Gas prisen har været faldende de seneste 3 måneder og dagens pris er kr. 1,07.

Daglig drift

Den daglige drift fungere rigtig godt og ingen udfordringer. Vi producere for tiden stort set ingen El.

Til den nye udstykning i Kirkevanggen, er det planlagt og der lægges fjernvarmerør i jorden i løbet af foråret.

Gennemgang af materiale fra Hans Baden fra IKL vedr. den nye udstykning i Kirkevangen

Bjarne og Carsten har været udflugt for, at se på Trucks til brug i vores nye halmværk og er kommet frem til en ønsket løsning.

Næste møde:      tirsdag d. 3. maj kl 19.30

Efter dagen bestyrelsesmøde har vi afholdt møde med eventuelle leverandør af halm til det ny halmværk. Der var et fint fremmøde fra 11 interesserede nye leverandør.

Heimo byder velkommen og overlader ordet til Bjarne, som gennemgår den vores halm kontrakt. Der var en god dialog med de fremmødte, så fik svar på deres spørgsmål.

Efter Bjarnes gennemgang af vores halm kontrakt blev ordet videregivet til Hans Otto Sørensen fra Halmselskabet Danmark. Firmaet er nordens største firma inden for salg af halm og de vil kunne varetage leverace af halm til vores nye halmværk.