Fraværende: Martin

Referat fra seneste møde godkendt

Daglig drift: kontrol af gasrampe. Utæthed ved udstødning skal repareres.

Økonomi

Tilbud om en tilslutningspris på kr. 5000,- til ejendomme, der ligger ved eksisterende ledningsnet. Kampagneperiode ikke defineret. Søndervej 2 klar til tilslutning.

Tilslutningspligt effektueres inden udgangen af 2017

HD laver udkast til skrivelse til tvungne og frivillige nye anpartshavere. Drøftes med Bjarne

Omkostninger steget pga ingeniørarb.

Problemer med regninger fra TDC. Karl Anker og Bjarne følger sagen.

Restancer er blevet mindre

Status på halmprojektet: projektforslaget er godkendt – vi afventer byggetilladelse

Møde med håndværkerne for drøftelse af projektets ændringer.

Evaluering af ”åben udgravning”. Ca. 25 fremmødte.

Moesgaard: afregning for gravearbejdet ikke afklaret.

Julefrokost 21. januar 2017 kl. 18:00 hos Helle og Bjarne.

Eventuelt: Bjarne holder Åbent Hus 6. januar 2017 14:00 – 17:00      

Næste møde: 16. januar 2017 kl. 19:30