Ingen fraværende til dagens møde

Evalueringen af generalforsamlingen

God afvikling af generalforsamlingen og god stemning blandt deltagerne.

Konstituering af bestyrelsen

  • Formand: Heimo Dalsgaard
  • Næstformand: Ole Olesen
  • Kasserer: Karl Anker Jensen
  • Sekretær:Martin Andersen
  • Bestyrelsesmedlem: Bjarne Pedersen

Opdateret liste over bestyrelsen på vores hjemmeside samt i vinduet på værket

Referat fra seneste møde: 

Ingen kommentar

Daglig drift

Inkasso varsel på landevejen 6, ejer vil nu ikke længere står for opkrævningen, men skal afregne for varmeåret År 2013/2014. Sagen sendes til inkasso.

Bjarne har haft kontakt til Halicon, som kan tilbyde og se på forbrugernes gulvvarme, hvis de enten har problemer med justering af gulvvarme eller for høj tilbageløbs temperatur og dermed bliver ramt af motivations afgift.

UPS til elektronisk overvågning af værket udskiftet pga. af fejl. Desuden undersøges det om den stationær computer samt bærbar skal udskiftes. Bjarne undersøger priser hos forhandler.

Ekonomizer er endnu ikke færdig gjort, men den er sat i drift og overholder til fulde de lovede besparelser. Bjarne kontakter leverandør, får at gjort installationen færdig.

Bjarne har haft kontakt med ILK med henblik på en ændring af flowet af retur vand, hvorved vi kan opnå endnu en besparelse på driften

Nye tal for energisparemål for 2015 er kommet, hvor det nye mål er steget til 183 mega vat., med en pris på over  kr. 400 pr mega vat hvilket svare til 70.000.

Omlægning af løn til Danløn – fra Bluegarden

Topdanmark har henvendt sig til Bjarne, da de er interesseret i at forsikre hos. De vender tilbage med et tilbud, hvor vi får samme dækning, som vi har nu.

Udskiftning af magnet ventil på kedlen.

Penge fra Alm brand vedr. skade på ledning fra vinter.

Svar fra Rasmus Helveg Petersen vedr. svar på vores skrivelse til ministerier – se brevet på vores hjemmeside. (Svar fra Rasmus Hedegaard vedr. brændselsvalg i PDF format)

Økonomi

Restance på kr. 90.000, hvilket er en smule højere end normalt niveau.

Umiddelbart er vores økonomi ca. 100.000 bedre en samme tid som sidste år.

Maling af skorsten

Tilbud indhentes på maling af skorsten, således det kan gøres til foråret 2015

Kan vi få ny bank

Rente swap, gør at det ikke er muligt og skrifte bank uden at vi indfriet lånet, hvilket vil være meget dyrt. Det er altså derfor ikke aktuelt.

Ejer/lejer forhold mht. afregning af varme

Hvis en ejer ønsker det, kan han få værket til, at afregne direkte med lejer i stedet for ejer.

Heimo underretter Carsten Hagen

Odder kommunes tilflyttermagasin

Skrivelse fra Odder kommune, som udarbejder et tilflyttermagasin og har spurgt om værket ønsker og være med i det. Heimo undersøger prisen for at deltage.

Julefrokost

Der afholdes julefrokost for bestyrelsen fredag d. 28 november hos Bjarne.

Eventuelt 

Interesse fra borger, om hvad det koster at komme med i varmeværket, da de overvejer at købe en af de nye grunde i byen.

Næste møde

Onsdag d. 12. november kl. 19.00