Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a

OBS – OBS Vi er lige nu i en situation hvor vi taber en del vand fra fjernvarmenettet, alle forbrugere bedes være opmærksom på om deres installation i huset er tæt. Dette gøres ved at følge vejlednngen under fanen – Gode råd/tjek din installation for utætheder.

Da vores computer er brudt sammen i midten af december, og en del data er gået tabt er det ikke muligt at lave en varmeaflæsning pr. 1. januar 2018. Vi forventer at være oppe at køre med et nyt system i løbet af januar 2018.

Vi nærmer os nu slutningen af opførelsen af det planlagte halmværk. Det vi mangler er beplantning og såning af græs. – læs mere her

4 nye byggegrunde i Hundslund, se link www.oddernettet.dk/rss/webcatch.asp?NewsID=14866

Brug hjemmesiden, og læs bla. om:

Referater
Vedtægter
Tarifblad
Kontaktpersoner – og meget mere

Finder du ikke hvad du søger, så kontakt endelig en fra bestyrelsen eller vores driftleder Bjarne Pedersen.

Hvis du oplever forstyrrelser i driften, så besøg drift siden, for at se om vi har driftsproblemer.

Med varme hilsner
Bestyrelsen