Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a

Vi nærmer os nu slutningen af opførelsen af det planlagte halmværk, alt er indtil nu gået efter planen, og vi forventer en rolig opstart af anlægget i de nærmeste dage – læs mere her.

OBS. OBS.  Det afholdes indvielse af halmvarmeværket d. 12. august kl. 11.00

4 nye byggegrunde i Hundslund, se link www.oddernettet.dk/rss/webcatch.asp?NewsID=14866

Brug hjemmesiden, og læs bla. om:

Referater
Vedtægter
Tarifblad
Kontaktpersoner – og meget mere

Finder du ikke hvad du søger, så kontakt endelig en fra bestyrelsen eller vores driftleder Bjarne Pedersen.

Hvis du oplever forstyrrelser i driften, så besøg drift siden, for at se om vi har driftsproblemer.

Med varme hilsner
Bestyrelsen