Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a

Vi nærmer os nu slutningen af opførelsen af det planlagte halmværk, alt er indtil nu gået efter planen, og vi forventer en rolig opstart af anlægget primo juli måned – læs mere her.

OBS. OBS.  Det afholdes indvielse af halmvarmeværket d. 12. august kl. 11.00

4 nye byggegrunde i Hundslund, se link www.oddernettet.dk/rss/webcatch.asp?NewsID=14866

Brug hjemmesiden, og læs bla. om:

Referater
Vedtægter
Tarifblad
Kontaktpersoner – og meget mere

Finder du ikke hvad du søger, så kontakt endelig en fra bestyrelsen eller vores driftleder Bjarne Pedersen.

Hvis du oplever forstyrrelser i driften, så besøg drift siden, for at se om vi har driftsproblemer.

Med varme hilsner
Bestyrelsen